Excelsiorföreningen

Historik

Efter ett föredrag 1922 av Excelsiorförbundets stiftare redaktör Erik Gustaf Torgny beslöt 23 intresserade vångabor att bilda en egen Excelsiorförening. (Excelsior=mot högre mål) Föreningen antog namnet Hembygden och var den 30:e i Sverige. 1947 var medlemsavgiften 1 krona. En sockendräkt för Norra Vånga förfärdigades i början av 1960-talet. Folke Wångmarke hade tagit fram materialet.

Bastöna

1956 inköptes gården Bastöna genom Folke Wångmarke. Pengarna till detta skänktes av Ester Svensson, Staffanshagen, Norra Vånga. Föreningen lade ner mycket arbete och vägen dit gjordes i ordning. Bastöna har blivit ett vida känt utflyktsmål. 1958 firades Midsommar på Bastöna för första gången. Hällums Excelsiorförening medverkade med gamla västgötska idrottslekar. 1000 personer kom, de flesta på cykel. Vår verksamhet kan du läsa mer om under fliken program.

Humlaledet

Humlaledet består av tre stugor. Alla har flyttats dit. 1924 fick föreningen Klingastugan i gåva av Klara Friberg Börje-Bengtsgården. Man fick även arrendera mark att ställa den på. 1930 flyttades stugan till Humlaledet. 1935 inköptes en stuga för 150 kronor. Den hade tillhört Carl-Petter i Nordledet. 1948 inköptes en ryggåsstuga av Olof Alexandersson Botorp Norra Vånga. Stugan är byggd av handsågade ekstockar.

Bli medlem

Välkommen till vår trevliga förening!
Medlemsavgiften är 100 kr/per år.
Avgiften betalas via
bankgiro 482-0510
swish 123 059 38 63
Obs! Glöm inte att ange namn och adress

Annonser