Ordförande

Rune Karlsson
0730-965200
rune.karlsson@norravanga.se

Sekreterare

Viola Haglind, 0511-373155

Guidningar

Solveig Svantesson 0705- 570312

Rune Karlsson 0730-965200

Avgift 50 kr/person, minimum 500 kr

Vill du bli medlem? Var med och utveckla vår bygd.

Sätt in 100 kr på Bankgiro 482-0510 alt. Swish 123 059 38 63                                               Glöm inte uppge namn och adress.

Annonser